מהי האסתטיקה היפנית ואיך זה קשור לאוכל?

אסתטיקה ואידיאלים של יופי שזורים בתרבות היפנית לאורך הדורות, וכמובן שגם כיום. חלק ניכר מהאסתטיקה…